Brieven

Brieven

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de brieven die we hebben verstuurd met betrekking tot COVID-19 sinds 16 december 2020.

Brief thuisonderwijs januari 2021 (16-12-2020)

Brief dagopening en instructiefilmpjes (02-01-2021)

 Nieuwsbrief 9 (08-01-2021). Deze nieuwsbrief verscheen als filmpje.

Brief verlenging thuisonderwijs (13-01-2021)

Nieuwsbrief 10 (22-01-2021)

Brief groep 3: vervolg thuisonderwijs (25-01-2021)

Brief groep 8: vervolg thuisonderwijs (25-01-2021)

Brief ophaalmoment en contactmoment (26-01-2021)

Brief heropening scholen (04-02-2021)

Brief continurooster (10-02-2021)

Belangrijke data komende periode

Maandag 8 februari De scholen gaan weer open. In de eerste twee weken starten we het onderwijs weer op. Het is belangrijk dat leerlingen weer in het ritme komen. Naast het schoolwerk proberen we ook aandacht te besteden aan sociaal-emotionele aspecten. Informeert u ons als er zorgen zijn?
Maandag 15 februari Door het thuisonderwijs hebben we geen methodetoetsen kunnen afnemen. We starten daarmee in de tweede week. Met de leerlingvolgsysteemtoetsen (ook wel Cito-toetsen genoemd) wachten we nog even. Leerlingen ervaren deze toetsen soms als spannend. We plannen deze daarom past in na de voorjaarsvakantie. Voor groep 8 maken we een uitzondering. Voor de vakantie nemen we de toets Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen af. Deze toetsen helpen bij de advisering voor het voortgezet onderwijs. Al realiseren we ons dat ze een vertekend beeld zullen geven.
Vrijdag 19 februari Groep 8 krijgt het rapport mee naar huis.
Maandag 22 februari Begin voorjaarsvakantie.
Maandag 1 februari Eerste schooldag na de vakantie.
Dinsdag 2 maart Start toetsperiode leerlingvolgsysteemtoetsen.
Dinsdag 2 maart, donderdag 4 maart We voeren de adviesgesprekken met ouders van groep 8. We gebruiken hiervoor (waarschijnlijk) het programma ZOOM. Meer informatie volgt nog.
Vrijdag 5 maart De leerlingen van groep 2 tot en met groep 7 krijgen hun rapport mee naar huis.
Maandag 8 en dinsdag 9 maart Tienminutengesprekken voor de groepen 0 tot en met 7. Het gaat om de zgn. verplichte avond. We hopen alle ouders te spreken. We maken hiervoor (waarschijnlijk) gebruik van ZOOM. Voor de voorjaarsvakantie krijgt u bericht en kunt u zich ook weer inschrijven (via Parro).
Uiterlijk 15 maart We zorgen ervoor dat de scholen voor voortgezet onderwijs alles adviezen en dossiers binnen hebben van de leerlingen van groep 8.
10 maart Biddag. De leerlingen zijn vrij.