U bevindt zich hier: Wanneer thuisblijven (COVID-19)?

Wanneer thuisblijven (COVID-19)?

Laatste update: 27 augustus 2021

Basisregels:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus;
 • Blijf thuis bij een positieve coronatest;
 • Blijf thuis als je een positieve uitslag hebt gehad bij een zelftest, maar nog wacht op de uitslag van een officiële GGD test;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is en je nog niet immuun bent;
 • Blijf thuis als je een nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je nog niet immuun bent;
 • Blijf thuis als je terugkomt uit een hoogrisicogebied;
 • Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen;
 • Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen we het protocol van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt en of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is:
  • Categorie 1: huisgenoten;
  • Categorie 2: nauwe contacten;
  • Categorie 3: overige contacten.

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid en hoesten. Bij twijfel blijven leerlingen ook thuis. De GGD adviseert dringend om kinderen jonger dan 12 jaar te testen bij:

 • verkoudheidsklachten;
 • verkoudheidsklachten, koorts, hoesten;
 • er een indicatie is uit een bron- en contactonderzoek;
 • het kind deel uit maakt van een uitbraakonderzoek.

Protocol bron- en contactonderzoek voor scholen

Het bron- en contactonderzoek voor scholen verschilt op een aantal punten van het landelijke bron- en contactonderzoek.

 • Alle niet-immune categorie 1 en 2 contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. De kan betekenen dat als iemand positief wordt getest, alle niet-immune contacten in de klas in thuisquarantaine gaan.
 • Op school zijn klasgenoten en laren categorie 2 contacten, al ze tijdens de besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.
 • Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine.
 • Immune categorie 1 en 2 contacten hoeven niet in quarantaine. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten testen op dag 5 en bij klachten.
 • Immune en nog niet-immune categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Ook hoeven zij zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten.

Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond (Pfizer, Moderna, AstraZenica) OF;
 • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte infectie OF;
 • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF;
 • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.