De Vreedzame School

De Vreedzame School

Sinds januari 2019 werken we op onze school met een nieuwe methode voor sociale vaardigheden en burgerschap. We hebben gekozen voor de methode ‘De Vreedzame School’.  Uitgangspunt voor deze nieuwe methodiek is onze opdracht en ambitie. U leest daar meer over op deze pagina.


Kernwaarden

Onze visie laat zich goed samenvatten in drie kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid en vorming. Deze kernwaarden hebben we in de reisgids (binnenkant) verder uitgewerkt. U vindt deze reisgids als download onder aan deze pagina.

We hebben gekozen voor het beeld van een reis. Vandaar de keuze voor een reisgids. Onderwijs is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Met elkaar maken we een onderwijskundige reis. Samen reizen betekent dat je met elkaar afspraken maakt en werkt aan prettige groepssfeer onderweg. De nieuwe methodiek wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat. De onderwijskundige reis die we met elkaar maken is breder dan alleen een positief pedagogisch klimaat, maar is wat ons betreft wel het vertrekpunt.


Sociale vaardigheden en burgerschap

Met de nieuwe methodiek bereiden we onze leerlingen voor op het leven in onze maatschappij. Een maatschappij die soms gecompliceerd is. De school als mini-maatschappij biedt kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Zo leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan, om op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Naast de sfeer in de klas en op school bouwen we zo ook aan het werkklimaat.

De lessen, die in alle groepen aan bod komen, zijn onderverdeeld in zes blokken:

  1. We horen bij elkaar: over groepsvorming en omgaan met elkaar;
  2. We lossen conflicten zelf op: leren omgaan met conflicten;
  3. We hebben oor voor elkaar: over communicatie;
  4. We hebben hart voor elkaar: over gevoelens;
  5. We dragen allemaal een steentje bij: over verantwoordelijkheid;
  6. We zijn allemaal anders: over verschillen en overeenkomsten.

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde blokken gewerkt. In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat in deze groep over het ‘democratisch ABC’. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als rechtsvorm, regels en wetten. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Downloads

Start van het traject:

 Informatiebrief

Onderwijs op reis (reisgids)

 

Kletskaarten blok 1:

Kletskaart blok 1, groep 0/1/2

Kletskaart blok 1, groep 3

Kletskaart blok 1, groep 4

Kletskaart blok 1, groep 5

Kletskaart blok 1, groep 6

 

Kletskaarten blok 2:

Kletskaart blok 2, groep 0/1/2

Kletskaart blok 2, groep 3

Kletskaart blok 2, groep 4

Kletskaart blok 2, groep 5

Kletskaart blok 2, groep 6

 

Kletskaarten blok 3:

Kletskaart blok 3, groep 0, 1 en 2

Kletskaart blok 3, groep 3

Kletskaart blok 3, groep 4

Kletskaart blok 3, groep 5

Kletskaart blok 3, groep 6

 

Kletskaarten blok 4:

Kletskaart blok 4, groep 0, 1 en 2

Kletskaart blok 4, groep 3

Kletskaart blok 4, groep 4

Kletskaart blok 4, groep 5

Kletskaart blok 4, groep 6

 

Kletskaarten blok 5:

Kletskaart blok 5, groep 0, 1 en 2

Kletskaart blok 5, groep 3

Kletskaart blok 5, groep 4

Kletskaart blok 5, groep 5

Kletskaart blok 5, groep 6