Gebedsgroep

Gebedsgroep

‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.’ (Mattheus 18: 20)

Zoals u wellicht weet is er een groepje moeders die op eigen initiatief één keer per maand bij elkaar komen om te danken en te bidden voor alles wat er in de school gebeurt. Hieronder leest u er meer over.

Op school is van alles te doen, je kunt je handen er vol aan hebben. Maar wat denkt u van gevouwen handen? Een kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door. Andere mensen, de juf of meester, hulpmoeders, hulpverleners en medeleerlingen spelen een grote rol in het leven van uw zoon of dochter.

Een keer per maand komt er een groep ouders bij elkaar om te danken en te bidden voor alle goede dingen die in die periode zijn gebeurd en vragen om kracht, wijsheid, troost, liefde wanneer het juist iets minder goed gaat. Bijvoorbeeld door ziekte van een leerkracht, de zorgen om een kind dat zich niet gelukkig voelt. Al deze dingen mogen we in het gebed bij de Heere brengen.

We komen samen, omdat we het belangrijk vinden om naast de hand en spandiensten voor de school, ook in gebed voor de school, de leerlingen en de ouders actief te zijn. Het is bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor de verschillende groepen kinderen, ouders, directie, personeel, medezeggenschapsraad en raad van toezicht.

Wilt u kennismaken of meebidden met de gebedsgroep, weet u dan van harte welkom. We komen elke maand samen in ‘Elim’, het bijgebouw van de Hervormde Gemeente in Wekerom. U mag ook gebedspunten aan ons doorgeven. We gaan hier vertrouwelijk mee om.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: gebedsgroepsmdb@gmail.com