Praktische informatie

Praktische informatie

A

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer een kind twee jaar is geworden is de tijd aangebroken om het aan te melden voor onze school. U kunt over de aanmeldingsprocedure meer lezen in onze schoolgids.

Aanmeldingsformulier

 

ANBI-status

Onze school is een ANBI-instelling. In de bijlage vindt u gegevens die voor deze status van belang zijn.

Wekerom -ABNI 2021

 

 

B

Brigadieren

Bij de oversteekplaats aan de Edeseweg staan voor en na schooltijd brigadiers om het oversteken van onze leerlingen te begeleiden.

brigadierrooster week 6 t/m 13 2023

brigadierrooster week 14 t/m 22 2023

 

Bouw

Op onze school werken we voor een aantal leerlingen met het programma Bouw.

Handleiding Bouw! thuis

 

 

H

Huiswerk

Huiswerkbeleid

 

 

 

K

Klachtenregeling

 Klachtenregeling

 

 

J

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2021

 

 

O

Ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Dit ondersteuningsprofiel is ook van kracht in cursusjaar 2021-2022

 

 

P

Pleinwacht

Hieronder kunt u de roosters voor het pleinwachtlopen vinden.

Reservelijst pleinwacht januari tot voorjaarsvakantie 2023

pleinwachtrooster januari – juli 2023

Werkwijze pleinwacht

Privacyverklaring

Via de privacyverklaring informeren we u over ons beleid t.a.v. het verzamelen van persoonsgegevens, e-mail, cookies, beveiliging en wat uw rechten zijn.

Privacyverklaring

 

 

S

Seksuele vorming

Op onze school werken we met de methode Wonderlijk gemaakt, een lessenserie voor relationele en seksuele vorming. Sinds 2023 werken we met de volledig vernieuwde
methode. Zoals u gewend bent, geven we in elke jaargroep enkele lessen. Daarmee werken we aan doorgaande lijnen.

We vinden het belangrijk om hier ook op school aandacht aan te besteden. We gaan er daarbij vanuit dat er ook thuis (juist thuis) over gesproken wordt. In onderstaande ouderbrief ziet u welke onderwerpen per jaar aan de orde komen. Deze lessen worden in de tweede helft van het schooljaar gegeven.

Ouderbrief groep 1

Ouderbrief groep 2

Ouderbrief groep 3

Ouderbrief groep 4

Ouderbrief groep 5

Ouderbrief groep 6

Ouderbrief groep 7

Ouderbrief groep 8

 

 

 

Schoolgids

Een van de manieren waarop onze school de ouders informeert is middels de schoolgids. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. U kunt deze schoolgids hieronder downloaden. Een gedrukte versie kunt u via school opvragen.

Schoolgids 2022-2023

 

 

Schoolplan

Voor de jaren 2019-2023 is een nieuw schoolplan vastgesteld: Onderwijs op reis. Hierin worden onze ambities voor de komende jaren beschreven.

 Schoolplan 2019-2023

 

 

V

Vakantierooster

vakantierooster 2022-2023

 

Verlof

Voor het aanvragen van extra verlof bestaan landelijke en gemeentelijke spelregels. Alle leerlingen van 5 jaar en ouder vallen namelijk onder de leerplichtwet. Om verlof aan te vragen kunt u het formulier downloaden

Formulier verlofaanvraag