Toezichthoudend bestuur

Toezichthoudend bestuur

Het bestuur en de directie werken volgens het model van Good Educational Governance. In dit model vervult het bestuur met name een toezichthoudende rol. De directeur is gemandateerd bestuurder. In de praktijk betekent dat, dat de raad van toezicht kaders stelt op het gebied van identiteit, onderwijs, kwaliteit, personeelsbeleid en financiën en dat de uitvoering daarvan gemandateerd is aan de directeur. De raad van toezicht controleert met name achteraf aan de hand van rapportages en verslagen die de directie aanlevert. Bij identiteitsgebonden zaken, zoals bijvoorbeeld personeelsbenoeming of ontslag liggen de bevoegdheden bij de raad van toezicht.

Het hoogste gezag berust in onze school bij de ledenvergadering. De leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom zijn ouders en andere betrokkenen die de grondslag van de school onderschrijven. Zij kiezen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestuursleden (leden van de raad van toezicht) uit hun midden. De bestuursleden zijn in principe betrokken ouders.

Samenstelling

A. (Allard) Waaijenberg, voorzitter
N.D. (Nicolas) van Wijk, secretaris
J.J. (Johan) van den Brink, penningmeester
W.J. (Willem) van Hunnik
K. (Klaas) Meinen
T. (Theo) Roelofsen
A. (Alex) Waaijenberg