Vacature

Vacature

Functieomschrijving

Met de start van het nieuwe schooljaar zoeken wij een:

Directeur-bestuurder | 0.8 – 1.0 fte

‘laagdrempelig, communicatief en verbindend’

Als onze nieuwe directeur-bestuurder bouw jij samen met het team verder aan de verdere professionalisering en borging van ons onderwijs. Jij bent een echte netwerker en kan met jouw expertise de school goed positioneren en profileren binnen Wekerom en in de regio. In de rol van directeur-bestuurder weet jij het team te inspireren, motiveren en sturing te geven. Jij hebt oor en oog voor je team en geeft ruimte voor eigen inbreng. Onze nieuwe directeur-bestuurder beleeft er plezier aan om op een open manier te communiceren, waardoor je een groot draagvlak weet te creëren bij het team, de ouders en de stakeholders van de school. Je geloofsovertuiging geeft je leven vorm en vanuit jouw identiteit draag je de Bijbelse boodschap uit.

Functie eisen

Jij, als onze nieuwe directeur-bestuurder:

 • zorgt met jouw open houding voor een laagdrempelig klimaat waarin iedereen zich betrokken en gemotiveerd voelt;
 • bent communicatief zeer vaardig en weet hierdoor verbinding te houden met het team, de leerlingen, ouders, stakeholders en de RvT;
 • bent betrokken bij de werkvloer, hebt kennis van onderwijsbeleid en -ontwikkeling en weet indien de situatie erom vraagt daadkrachtig op te treden;
 • bent de spil in de organisatie, hebt grip op het beleid van de school en begeleidt de school in de verdere professionalisering;
 • onderschrijft de grondslag van onze school en draagt vanuit je persoonlijke geloofsovertuiging bij aan de christelijke identiteit van de School met de Bijbel;
 • bent bij voorkeur belijdend lid van de PKN (Gereformeerde Bond). Je wordt ook uitgenodigd om te solliciteren als je aangesloten bent bij de kerkgenootschappen die we rekenen tot de achterban van onze school.

Arbeidsvoorwaarden

Wat wij bieden:

 • een uitdagende rol als leidinggevende en eindverantwoordelijke waar jij je als directeur-bestuurder breed kan ontwikkelen;
 • een enthousiast, stabiel en hardwerkend team met veel expertise;
 • een modern schoolgebouw;
 • een betrokken team waar met oog voor de ander gewerkt wordt aan goede onderwijsresultaten;
 • een positieve werkomgeving, die wij als team goed bewaken;
 • salariëring volgens cao po D12.

Gecentreerd in het hart van Wekerom bevindt zich de School met de Bijbel. Een christelijk, reformatorische dorpsschool, gevestigd in een schitterend en modern gebouw waar les gegeven wordt aan ruim 250 leerlingen. Al sinds 1923 een school voor het hele dorp, met een open toelatingsbeleid, maar met een duidelijk identiteitsprofiel vanuit de christelijk-reformatorische traditie.

We willen voor alle kinderen en ouders een veilige en vreedzame plek zijn, waar iedereen gezien wordt en uniek is. De school bestaat bijna 100 jaar, maar is nog steeds volop in ontwikkeling; zo zijn er concrete plannen voor de aanleg van een nieuw schoolplein. De visie van onze school laat zich goed samenvatten in drie kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid en vorming. Van daaruit willen wij kwalitatief goed onderwijs geven op verschillende niveaus, waarbij aandacht is voor verschillen in talenten van leerlingen. De focus van ons onderwijs ligt op het aanleren van de basisvaardigheden. Als team zijn wij betrokken op elkaar. We zijn een stabiel team, waar ruimte is voor gezelligheid, maar ook voor een goed inhoudelijk gesprek om samen te bouwen aan de verdere professionalisering van onze mooie school.

De School met de Bijbel in Wekerom is een zogeheten éénpitter. De directeur-bestuurder draagt als uitvoerend (gemandateerd) bestuurder verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is de directeur-bestuurder verantwoordelijk op bestuursniveau. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak.

Interesse?

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Jan-Willem Korlaar (adviseur werving) op 06 – 21510406. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.